N5 – Choukai Nghe hiểu

5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(1 đánh giá của khách hàng)

50.000

Các bài nghe phù hợp với trình độ sơ cấp, có kèm theo lời thoại cho các bài nghe ở cuối sách 

N5-2 Choukai Nghe hiểu
N5 – Choukai Nghe hiểu

50.000

Danh mục: