N4 – Choukai Nghe hiểu

5.00 trên 5 dựa trên 6 đánh giá
(6 đánh giá của khách hàng)

50.000

Các bài nghe phù hợp với trình độ sơ cấp, có kèm theo lời thoại cho các bài nghe ở cuối sách

còn 15 hàng

N4-1 Choukai Nghe hiểu
N4 – Choukai Nghe hiểu

50.000

Danh mục: