CÁC KHÓA HỌC

SÁCH GIÁO TRÌNH

Trọn bộ giáo trình N4 (5 quyển)

275.000 240.000

Bộ giáo trình Minna no nihongo Trình độ N4 phù hợp cho các đã học xong Bộ Giáo Trình Minna No Nihongo Trình độ N5, mong muốn thi đậu JLPT N4.

Danh mục:
Đọc tiếp

Trọn bộ giáo trình N5 (6 quyển)

335.000 300.000

Bộ giáo trình Minna no nihongo Trình độ N5 trọn bộ 6 quyển bao gồm sách giáo khoa, bản dịch và các cuốn hỗ trợ xuyên suốt từ bài 1 đến bài 25 giúp bạn hoàn thành trình độ tiếng Nhật N5 với đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, hán tự, ngữ pháp, từ vựng…

Danh mục:
Đọc tiếp

N4 – Bản dịch

60.000 50.000

Từ vựng: Liệt kê các từ mới liên quan đến nội dung và chủ đề của bài học.
Phần dịch: Dịch các phần mẫu câu, ví dụ và hội thoại trong quyển chính sang tiếng Việt.
Giải thích ngữ pháp: Giải thích cấu trúc, cách sử dụng của các mẫu ngữ pháp có trong bài, kèm ví dụ chi tiết, dễ hiểu.

Danh mục:
Đọc tiếp

N4 – Quyển chính

72.000 60.000

Tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp đã học.
Các đoạn hội thoại, bài tập đọc, nghe, viết sử dụng cấu trúc ngữ pháp đã học.

Danh mục:
Đọc tiếp

N4 – Shokyuu Đọc hiểu

48.000

Sách luyện đọc hiểu tương ứng với giáo trình Minna no Nihongo

Danh mục:
Đọc tiếp

N4 – Hyoujun Bài tập

45.000 32.000

Bài tập phong phú và đa dạng.
Mỗi bài ngữ pháp sẽ có phần luyện tập tương ứng, và có thêm phần tổng hợp chung.

Danh mục:
Đọc tiếp

N5 – Shokyuu Đọc hiểu

48.000

Sách luyện đọc hiểu tương ứng với giáo trình Minna no Nihongo

Danh mục:
Đọc tiếp

N5 – Hyoujun Bài tập

45.000 32.000

Bài tập phong phú và đa dạng.

Mỗi bài ngữ pháp sẽ có phần luyện tập tương ứng, và có thêm phần tổng hợp chung.

 

Danh mục:
Đọc tiếp

N5 – Bản dịch

60.000 50.000

Từ vựng: Liệt kê các từ mới liên quan đến nội dung và chủ đề của bài học.

Phần dịch: Dịch các phần mẫu câu, ví dụ và hội thoại trong quyển chính sang tiếng Việt.

Giải thích ngữ pháp: giải thích cấu trúc, cách sử dụng của các mẫu ngữ pháp có trong bài, kèm ví dụ chi tiết, dễ hiểu.

Danh mục:
Đọc tiếp

N5 – Kanji

60.000

Hướng dẫn cách viết, giải nghĩa các chữ Kanji cơ bản trình độ sơ cấp

Danh mục:
Đọc tiếp

N5 – Choukai Nghe hiểu

50.000

Các bài nghe phù hợp với trình độ sơ cấp, có kèm theo lời thoại cho các bài nghe ở cuối sách 

Danh mục:
Đọc tiếp

N5 – Quyển chính

72.000 60.000

Tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp đã học.

Các đoạn hội thoại, bài tập đọc, nghe, viết sử dụng cấu trúc ngữ pháp đã học.

Danh mục:
Đọc tiếp

N4 – Choukai Nghe hiểu

50.000

Các bài nghe phù hợp với trình độ sơ cấp, có kèm theo lời thoại cho các bài nghe ở cuối sách

Danh mục:
Đọc tiếp